Bureau's & Commissies

à la Carte Commissie schrijft het Verenigingsmagazine dat elke module uitkomt en schrijft één keer per jaar het jaarboek. 

Bureau Associate Membership introduceert internationale studenten in Leeuwarden.

Bureau Budget Controle controleert de voor- en nacalculaties van alle evenementen.

Bureau HELD staat voor Help Eerstejaars Leden Dagelijks, zij organiseren evenementen voor Eerstejaars Leden en helpen hen wanneer nodig.

Bureau Kas Controle controleert de halfjaar- en de jaarcijfers van de Penningmeester.

Bureau Sponsoringzaken werft en onderhoudt relaties met onze sponsoren.

Bureau Verkiezingen organiseert de verkiezingen voor het Dagelijks Bestuur.

Ed & Willem Bever Commissie verzorgt het onderhoud op Sociëteit 't Heertje. 

Evenementencommissie organiseert het Gala Annuel en het Into the Wild Festival.

Gastro- en Cultuurcommissie kookt elke dinsdag op de Sociëteit en maakt het jaarlijkse kerstdiner.

Organisatiecommissie organiseert het Welcome to Io Vivat! voor aankomende Leden.

Promotiecommissie promoot Io Vivat onder nieuwe studenten.

Sociëteitscommissie runt Sociëteit ‘t Heertje.

Sportcommissie ADAM organiseert het SkIoVivat, het Leeuwarder Studententenvoetbal en zet het jaarlijkse zeilevenement ZZZZ neer. 

Volg ons:

Adres:

Herenwaltje 5
8911 HN Leeuwarden